Od 01. srpnja 2013. godine, odnosno ulaskom Republike Hrvatske u Europsku Uniju nastupile su promjene u odnosu na izobrazbu profesionalnih vozača.

U skladu sa Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/2018), a koji je usklađen s Direktivama i Uredbama Europskog parlamenta i Vijeća profesionalni vozači RH, te vozači državljani trećih država koji su zaposleni u tvrtkama s poslovnom adresom u RH, moraju imati početne kvalifikacije i redovito se osposobljavati kroz obveznu periodičku izobrazbu vozača ako upravljaju vozilima za koja je potrebna vozačka dozvola kategorije C1, C1E, C ili CE, D1, D1E, D ili DE.

Periodička izobrazba vozača provodi se svakih pet godina, te je obvezna za sve vozače koji prenose teret ili putnike.

Nastavno na navedeno, Udruženje obrtnika Sveti Ivan Zelina  je organiziralo Program periodičke izobrazbe vozača u suradnji s Autoškolom „Žabac“ prema svim epidemiološkim mjerama.

Predavanja su počela dana 09.01.2021. godine, a sudjelovalo je ukupno 25 vozača.

Prema pravilniku, predavanje je uključivalo poznavanje propisa, usavršavanje racionalne vožnje, radno vrijeme i odmore vozača te mnoge druge teme, na koja su vozači mogli postavljati pitanja.

Iduća grupa  planira se u ožujku ili ranije ukoliko se ukaže potreba