U četvrtak, 17. 12. 2015. godine u zagrebačkoj kapeli Sv. Roka na Rokovom perivoju Hrvatski restauratorski zavod je nakon trogodišnjih konzervatorsko- restauratorskih radova predstavio obnovljeni oltar sv. Roka. Povod restauracije je 100. godišnjica župe sv. Blaža i 260. godina od prvog postavljanja oltara sv. Roka u kapeli na Rokovom perivoju.

U sklopu restauratorskih istraživanja na polikromiji, otkriven je natpis na predeli oltara koji ga povezuje s crkvom sv. Marka na Gornjem gradu i cehom krojača u vrijeme prije radikalne obnove Schmidt-Bolléa.

Kanonske vizitacije provedene tijekom 18. stoljeća potvrdile su da se oltar izvorno nalazio u crkvi sv. Marka na Gornjem Gradu kao nasljednik ranijeg oltara ceha krojača. Tijekom 17. i 18. stoljeća u crkvi sv. Marka nalazilo se trinaest oltara koje su podizali i brigu o njima vodili gradski cehovi. O bogatstvu ceha ovisila je kvaliteta kiparske izrade i polikromije oltara, a ceh krojača bio je jedan od najbogatijih.

Oltar sv. Roka drugi je, djelomično sačuvan, oltar iz crkve sv. Marka otkrićem kojeg se nakon opsežnih restauratorskih zahvata vratio značajni dio kulturne povijesti grada Zagreba kao svjedočanstvo umjetničke proizvodnje 17. i 18. stoljeća i pučke pobožnost građana Gradeca.