Natječaj za dodjelu potpora mentorima praktične nastave za 2015. godinu temeljem članka 8. Pravilnika za dodjelu potpora mentorima praktične nastave (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj: 06/2008. i 1/2010. ) raspisuje: NATJEČAJ za dodjelu potpora mentorima praktične nastave za 2014. godinu I. Grad Velika Gorica dodijelit će potpore mentorima praktične nastave koji u svojim radionicama ili pogonima izvode praktičnu nastavu za slijedeća zanimanja: Popis zanimanja 1. autoelektričar 2. autolakirer 3. autolimar 4. automehaničar 5. dimnjačar 6. elektroinstalater 7. elektromehaničar 8. elektroničar-mehaničar 9. fotograf 10. frizer 11. instalater grijanja 12. kemijski čistač 13. konobar 14. kozmetičar 15. kuhar 16. limar 17. pediker 18. plinoinstalater 19. puškar 20. slastičar 21. staklar 22. stolar 23. tapetar 24. tokar 25. vodoinstalater 26. zlatar II. Pravo sudjelovanja na Natječaju za dodjelu potpore imaju subjekti malog gospodarstva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine br. 29/02, 63/07, 53/12 i 56/13) isključivo trgovačka društva i obrti koji ispunjavaju slijedeće uvjete: - da posjeduju dozvolu (licencu) - da im je prebivalište te radionice za izvođenje praktične nastave na području Grada Velike Gorice - da osiguravaju novčanu naknadu naučnicima III. Maksimalni godišnji iznos potpore po naučniku iznosi 5.000,00 kuna IV. Kriterij za dodjelu potpora je broj naučnika tekuće godine, s time da mentori koji imaju 3 ili više naučnika dobivaju potporu samo za 3 naučnika. V. Podnositelji zahtjev za dodjelu potpore dostavljaju sljedeću dokumentaciju: 1. Ispunjeni obrazac Zahtjeva za dodjelu potpora mentorima za 2014. godinu 2. Ispunjena Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti 3. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema državni, ne starija od 30 dana 4. Izvadak iz obrtnog registra, ne stariji od 30 dana 5. Izvadak iz sudskog registra, ne stariji od 30 dana 6. Preslika obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD-u 7. Preslika licence 8. Preslika ugovora o naukovanju/praktičnoj nastavi 9. Dokaz o uplaćenim naknadama naučnicima (za period 10,11,12/2013. i 1,2/2014.) - isplatnica – za plaćanje naknade u gotovinskom novcu - izvod iz žiro računa obrtnika/trgovačkog društva 10. Upravna pristojba 20 kuna Obrazac Zahtjeva za dodjelu potpora mentorima za 2014.godinu i Izjave o korištenim potporama male vrijednosti mogu se podići u Upravnom odjelu za poduzetništvo, investicije i fondove EU ili na stranicama Grada Velike Gorice ( www.gorica.hr) VI. Listu za dodjelu potpora mentorima praktične nastave utvrđuje Gradonačelnik, na prijedlog Povjerenstva. Sredstva se uplaćuju na žiro račun obrta ili trgovačkog društva. VII. Zahtjevi za dodjelu potpora mentorima praktične nastave dostavljaju se do 31. ožujka 2014. godine na adresu: Grad Velika Gorica Upravni odjel za poduzetništvo, investicije i fondove EU Trg kralja Tomislava 34 Povjerenstvu za dodjelu potpora mentorima praktične nastave Informacije: Upravni odjel za poduzetništvo, investicije i fondove EU (soba 409/IV) Telefon: 6269-949