Pozivamo sve knjigovođe, računovođe, obrtnike i poduzetnike na besplatni seminar 

POREZNE NOVOSTI SEMINAR  21.12. 2021.   u 18,00   sati

u  Restoranu „Marija „ ( prije  Bunčić )  Zagrebačka 4,  10340 VrbovecTeme seminara:

•    Porez na dohodak, doprinosi i radni odnosi

o    Minimalna plaća u 2022. godini

o    Osnovice za doprinose u 2022. godini

o    Neoporezive isplate radnicima

o    Porezna tarifa za 2021. godinu

o    Konačni obračun dohotka od nesamostalnog rada

o    Porezna prijava i poseban postupak za utvrđivanje iznosa poreza na dohodak za 2021. godinu

o    Ostale aktualnosti

•    Računovodstvo, porez na dobit i PDV

o    Izmjene HSFI za 2021. godinu

o    Promjene u GFI-POD za 2021. godinu

o    Aktualnosti u porezu na dobit

o    Izmjene PDV od 1.7.2021. godine

o    Ostale aktualnosti u PDV

•    Pitanja i odgovori    Predavači : dr.sc.  Ivan Čevizović ovlašteni porezni savjetnik  

                              mr.sc. Kornelija  Sirovica   savjetnica 

  

Molimo Vas da informaciju – poziv proslijedite svojim  kolegama obrtnicima, knjigovođama institucijama i poduzetnicima. Ukoliko imate potrebu za nadopunom tema za ovaj seminar molimo da svoj prijedlog dostavite do 16.12.2021.     

        

Najava dolaska  obavezna – SMS 095-2791-424,  e-mail: uo.vrbovec@hok.hr

                                        / Ime i prezime, obrt-institucija ili poduzeće /