Udruženje obrtnika Jastrebarsko nastavljajući provoditi niz aktivnosti, u suradnji sa dugogodišnjim partnerom Cultro d.o.o. ponovno je krenulo i provodi osposobljavanja iz područja zaštite na radu i zaštite od požara, u svrhu ispunjavanja propisanih zakonskih odredbi za nove i one obrtnike koji do sada nisu obavili ta osposobljavanja, kao i za sve ostale zainteresirane poduzetnike i OPG-e.

U uvodnom dijelu polaznike prve grupe pozdravio je predsjednik Udruženja Stipe Bučar, a direktor tvrtke Cultro projekt gosp. Mario Beber prijavljene polaznike educirao je i prezentirao obveze iz zaštite na radu  i zaštite od požara, uz demonstraciju korištenja vatrogasnog aparata,  koji su morali proći svi polaznici.
Za iduću grupu upisi su u tijeku.

Sukladno Zakonu o zaštiti na radu (71/14) poslodavci su dužni provesti osposobljavanje radnika za rad na siguran način, te sukladno Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10) osposobljavanje iz područja zaštite od požara.

Udruženje obrtnika Jastrebarsko slijedeće ima u planu organizirati Osposobljavanje i polaganje ispita iz pružanja prve pomoći radnicima na radu, sukladno Zakonu o zaštiti na radu (NN 74/14) čl. 56. st. 2. koji propisuje: „Na svakom radilištu i u radnim prostorijama gdje istodobno radi dva do 20 radnika, najmanje jedan radnik, te još po jedan do svakih sljedećih 50 radnika, mora biti osposobljen za pružanje prve pomoći u skladu s pravilima zaštite na radu i u pisanom obliku dobiti obavijest da je određen za pružanje prve pomoći radnicima na radu“, a detaljnije informacije o održavanju i prijavama za grupu objaviti ćemo naknadno