U Udruženju obrtnika Jastrebarsko u ponedjeljak 23. svibnja održane su Sjednica Upravnog odbora i Skupštine Udruženja obrtnika Jastrebarsko. 
U punom sastavu, svih 19 članova Skupštine Udruženja usvojili su Izvješće o radu za 2015. godinu, Nadzorni odbor podnio je izvješće o svom radu, nakon čega je usvojen i Godišnji obračun Udruženja za 2015. godinu, a članovi su dobili i usvojili Izvješće Komisije za popis o novonabavljenoj imovini udruženja.
Sukladno Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izrade i izvršavanja financijskih planova neprofitnih organizacija, Skupština je također primila na znanje izvješće predsjednika o provedenoj samoprocjeni.
Sjednicom Skupštine predsjedavao je Stipe Bučar, predsjednik Udruženja, koji se u svom izlaganju osvrnuo na sve provedene aktivnosti od prošle sjednice Skupštine do danas, te iskazao iznimno zadovoljstvo postignutim rezultatima i provedenim aktivnostima, kao i radom tijela udruženja, a tom prigodom zbog odjave obrta i prelaska na poduzeće, dosadašnjem članu Skupštine gospodinu Josipu Rajakoviću uručena je zahvalnica za rad u tijelima i osobni doprinos u zaštiti, razvoju i promicanje obrtništva na području Udruženja obrtnika Jastrebarsko.
Uz članove Skupštine nazočni su bili gosti počasni predsjednik Udruženja obrtnika Jastrebarsko gospodin Ivan Puhar i pročelnica Sekcije umirovljenih obrtnika gđa. Ankica Torbar.