Na Skupštini Udruženja obrtnika Sveti Ivan Zelina, održanoj 24.5.2016. godine, članovi Skupštine usvojili su Izvješće o radu za 2015. godinu, Nadzorni odbor podnio je izvješće o svom radu, nakon čega je usvojen i godišnji obračun Udruženja za 2015. godinu.

Sukladno Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izrade i izvršenja financijskih planova neprofitnih organizacija, skupština je također primila na znanje izvješće predsjednice o provedenoj samo procjeni. Predsjednica je skupštinarima objasnila da se samo procjena provodi popunjavanjem „ Upitnika o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola“. Na temelju pitanja iz upitnika provodi se samo procjena rada sustava kojim se utvrđuje da se sredstva koriste zakonito i namjenski te da se sustav financijskog upravljanja učinkovit i djelotvoran.

Na sjednici Skupštine gospodinu Ljubomiru  Špinderku  uručena  je  zlatna  diploma Obrtničke komore Zagreb jer gospodin nije bio prisutan na svečanosti „Dan obrtničke komore Zagreb“  22.3.2016. godine.

Predsjednica se također osvrnula na provedene aktivnost u prvom kvartalu ove godine kao i na statistički izvještaj poslovanja za prvi kvartal ove godine.

Sjednica je završena uz malu zakusku u prostorima Udruženja.