Grad Velika Gorica dodijelit će 30 stipendija za učenike prvih razreda u trogodišnjem programu obrazovanja koji se obrazuju za deficitarna obrtnička zanimanja.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije imaju učenici koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:
- da su redovni učenici prvog razreda u trogodišnjem programu obrazovanja za deficitarna zanimanja
- da imaju prebivalište na području Grada Velike Gorice najmanje 3 godine
- da su državljani Republike Hrvatske

Stipendija Grada Velike Gorice dodjeljuje se u iznosu od 500,00 kuna mjesečno za deset mjeseci, računajući od 1. rujna 2016.

Kriteriji za utvrđivanje liste prvenstva kandidata za dodjelu Stipendije je opći uspjeh u VII. i VIII. razredu utvrđen na osnovi prosječne ocjene.

Uz obrazac PRIJAVA na natječaj za dodjelu stipendije za učenike prvih razreda koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

•    obrazac – POTVRDA o upisu u prvi razred za školsku godinu 2016./2017. – (knjižara)
(obrazac mora biti ovjeren od škole s navedenim zanimanjem koje učenik upisuje)
•    svjedodžbe 7. i 8. razreda (preslika)
•    domovnica (preslika)
•    potvrda o prebivalištu izdana u MUP-u
•    obrazac – Izjava o članovima zajedničkog obiteljskog domaćinstva
•    obrazac – Izjava sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka

•    dodatna dokumentacija, dostavit će se samo po zahtjevu Povjerenstva
– Potvrda o prihodima ostvarenih iz plaća, mirovina, drugog dohotka ili prihod iz obrta,
poljoprivrede i šumarstva za članove zajedničkog obiteljskog domaćinstva za 2015.

(obrasci se mogu podići u Upravnom odjelu za poduzetništvo, investicije i fondove EU na adresi: Šetalište Franje Lučića 15 – preko puta crkve ili na službenim stranicama Grada Velike Gorice )

Prijave za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja dostavljaju se OSOBNO do 30.09.2016. godine Povjerenstvu, putem UO za poduzetništvo, investicije i fondove EU, na adresi: Šetalište Franje Lučića 15.

Informacije: Upravni odjel za poduzetništvo, investicije i fondove EU ,
na adresi: Šetalište Franje Lučića 15
telefon: 5559 436