Poštovani obrtnici,

Udruženje obrtnika grada Zagreba i ove godine za svoje članove – obrtnike organizira nastup na središnjem zagrebačkom trgu pod nazivom „Advent zagrebačkih obrtnika 2019.“

Predviđeni termin održavanja sajma je od 29. studenog 2019. do 06. siječnja 2020. godine, na zapadnom dijelu Trga bana Josipa Jelačića.

Ukoliko ste zainteresirani za izlaganje na sajmu, molimo da najkasnije do 30. rujna 2019. godine izvršite svoju prijavu isključivo na e-mail: registar@obrtnici-zagreb.hr

Uz prijavu je potrebno priložiti:

  • Podatke o obrtu (naziv, adresa, vlasnik, OIB)
  • Kratak opis obrta
  • Opis proizvoda koji bi izložili na sajmu
  • Fotografije proizvoda
  • Katalog (ako ima)
  • Odabir kućice: velika/mala/pola kućice

Nakon pristiglih prijava Povjerenstvo za odabir izlagača i organizaciju sajma „Advent zagrebačkih obrtnika 2019.“ donijeti će konačnu odluku o sudionicima.

Podsjećamo da je za sudjelovanje na sajmu „Advent zagrebačkih obrtnika 2019.“ obavezno podmiriti komorski doprinos.