Iste večeri kada se dogodio razoran potres u Petrinji i Sisku, članovi Udruženja radio taksi prijevoznika su samoinicijativno krenuli sa stvarima i dobrom voljom pružiti svu potrebnu pomoć. Vrećina kolega nisu htjeli o tome posebno govoriti jer su to činili isključivo iz svojih moralnih pobuda, a nikako ne na način da bi se taj čin  koristio kao određena reklama.

Udruženje je isto tako u nekoliko navrata skupljalo pomoć u obliku higijenskih i prehrambenih potrepština kao i u potrebnoj odjeći, sve prikupljeno je odnešeno u Petrinju, Glinu i sela u okolici. Udruženje je kontinuirano u kontaktu izravno sa stanovnicima kojima je pomoć potrebna kako bismo iz prve ruke znali što im najviše treba.

Isto tako, članovi Udruženja pružili su i noseći potrebne stvari u lokalne stožere Crvenog križa. A sada se kreće s akcijom "Obrtnik obrtniku" tako da svaka stuka pomogne svojoj struci i svojim kolegama u Baniji.