MICROTEAM d.o.o.

Microteam Dostupno

MICROTEAM d.o.o. svim članovima programa pogodnosti Artifex omogućio je sljedeće popuste:

  • 20% rabata na redovne cijene za daljnju prodaju( ili opisati svoje uvjete prema profilu usluga)
  • 10% rabata na redovne cijene za krajnju potrošnju