JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

Pozivaju se nezaposlene osobe koje imaju prebivalište na području Zagrebačke županije, a koje se odluče pokrenuti vlastiti posao da dostave svoje zahtjeve za dodjelu potpora za samozapošljavanje (potpora), u skladu s projektom Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja –faza III pod nazivom “Nova prilika-Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Zagrebačke županije” za što je rezervirano 875.000,00 kn.

Prihvatljivi korisnici potpora su nezaposleni pripadnici ranjivih skupna kako je definirano u Strategiji razvoja ljudskih potencijala Zagrebačke županije ( mladi do 29 godina, stariji od 50, žene, dugotrajno nezaposleni, …) koji su u trenutku podnošenja Zahtjeva za dodjelu potpora nezaposleni

Iznos potpore iznosi 35.000,00 kn po korisniku.

Predviđena sredstva za dodjelu potpora sufinancirana su iz Europskog socijalnog fonda, a osigurana su u Proračunu Razvojne agencije Zagrebačke županije za 2019. godinu.

Zahtjev upotpunjen dokumentacijom navedenom u točki III. Javnog poziva, podnosi se do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 13. 12. 2019. godine na adresu:
Razvojna agencija Zagrebačke županije
Ulica Ivana Lučića 2a/13, 10 000 Zagreb

 

PrilogVeličina
PDF icon Javni-poziv-za-dodjelu-potpora-za-samozapošljavanje.pdf620.03 KB
Datoteka Izjava-o-korištenim-potporama.docx167.99 KB
Datoteka POSLOVNI-PLAN-OBRAZAC-2.docx83.05 KB
Datoteka Zahtjev-za-potporu.docx172.33 KB