Zagrebačka županija subvencionirat će kamatne stope na kredite mikro, malim i srednjim poslovnim subjektima

Zagrebačka županija subvencionirat će kamatne stope na kredite mikro, malim i srednjim poslovnim subjektima koji ulažu na njenom području u visini jednog postotnog boda, i to za tri kreditna programa Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) s kojom je županija sklopila ugovor o poslovnoj suradnji. Ukupni kreditni potencijal Zagrebačke županije za kredite koje osigurava HBOR iznosi 30 milijuna kuna, a županija će kamatu subvencionirati za cijelo vrijeme trajanja kredita.

Prihvatljivim korisnicima kredit može biti odobren izravno ili putem poslovnih banaka za financiranje ulaganja u osnovna sredstva te za financiranje obrtnih sredstava, uz uvjete definirane kreditnim programima HBOR-a, i to "Poduzetništvo mladih, žena i početnika", "Investicije privatnog sektora" i "Obrtna sredstva".

Zahvaljujući iznimnim poslovnim rezultatima poduzetnika, Zagrebačka županija po nizu je gospodarskih pokazatelja u samom vrhu. Prema nedavno objavljenoj analizi FINE broj zaposlenih kod poduzetnika u Zagrebačkoj županiji od 2001. do 2018. godine porastao je za 106%, tj. s 30 tisuća na preko 60 tisuća, što nas svrstava na prvo mjesto u državi. To ujedno prikazuje jedan kontinuitet u poduzetništvu kojeg Zagrebačka županija svesrdno pomaže brojnim bespovratnim potporama i mjerama. Jedna od njih je i subvencija kamata na kredite kojom želimo dati novi vjetar u leđa našim postojećim poduzetnicima, kao i onima koji tek kreću u poduzetničke vode, posebice ženama i mladima - izjavila je prilikom potpisivanja ugovora zamjenica župana Nadica Žužak.

U ime HBOR-a ugovor je potpisala rukovoditeljica Direkcije za razvoj Danijela Maršić Peica, koja je istaknula da HBOR aktivno sudjeluje u poticanju utemeljenja i razvoja poduzetništva, povećanju konkurentnosti i otvaranju novih radnih mjesta. 

- Investicijski krediti odobravaju se uz iznimno duge rokove otplate te kamatne stope koje su za velik broj korisnika niže od 2%, a koje će dodatno biti snižene za 1 postotni bod zahvaljujući subvenciji Zagrebačke županije. Danas potpisani ugovor nastavak je naše suradnje sa Zagrebačkom županijom i poduzetnicima na ovom području, za koju vjerujemo da će se uspješno nastaviti i u budućnosti - naglasila je Maršić Peica.

(Izvor: Zagrebačka županija, 2020.)