Povijest

150 GODINA ZAGREBAČKOG OBRTNIŠTVA

KOMORSKO ORGANIZIRANJE OBRTNIKA – OD 1852. godine

Grad Zagreb i Zagrebačka županija u obrtništvu imaju stoljetnu tradiciju, a prvo komorsko organiziranje u Hrvatskoj započelo je 1852. godine, kada su utemeljene trgovačko-obrtničke komore u Zagrebu, Rijeci i Osijeku zbog zaštite i promicanja obrtništva.

Budući da su bili nezadovoljni radom tih komora, obrtnici su se odvojili i osamostalili 1933. godine osnovavši Zanatsku komoru. Godine 1939. zajedno sa Savezom hrvatskih obrtnika izgradili su svoj dom pod nazivom Matica hrvatskih obrtnika, na kojem i danas piše:

"Ovaj dom podigoše svjesni i složni obrtnici sebi na čast svome narodu na slavu ...."

Ta samostalnost trajala je sve do 1945. godine, kada se zatire obrtništvo, a interesi obrtnika utopili su se u takvoj komorskoj organizaciji. Zakonskim propisima imovina Saveza hrvatskih obrtnika postaje općenarodna imovina, a prostor Zanatske komore Zagreba i Saveza hrvatskih obrtnika dodjeljuje se na korištenje Privrednoj komori Grada Zagreba.

Godine 1949. odredbama Općeg zakona o zanatstvu ojačan je društveni sektor zanatstva na račun privatnih obrtničkih radionica kroz zanatske komore, u kojima su glavnu riječ imali predstavnici društvenog sektora. To je jos više došlo do izražaja 1962. godine kada su ukinute zanatske komore temeljem Zakona o privrednim komorama. Nakon toga razdoblja da bi se održali obrtnici su se organizirali u klubove i udruženja građana, a na području zagrebačke regije djelovala su udruženja samostalnih privrednika, koja su preko saveza bila uključena u privrednu komoru.

Nakon stvaranja samostalne države Hrvatske za obrtnike nastupaju bolji dani, a naročito donošenjem Zakona o obrtu 1993. godine. Savez udruženja samostalnih privrednika zagrebačke regije 1994. godine pretvara se u Obrtničku komoru Zagreb.

PrilogVeličina
PDF icon Revizorsko izvješće, 2015.godina4.32 MB
PDF icon Revizorsko izvješće, 2016.godina7.31 MB
PDF icon Revizorsko izvješće, 2017.godina1.98 MB
PDF icon Revizorsko izvješće, 2018.godina2.37 MB
PDF icon Revizorsko izvješće, 2019. godina.pdf2.48 MB