Aktivnost Partnerstva pod nazivom „Business Competence in Social Management“, traje 2 godine (do lipnja 2014. godine). Projekt se provodi u sklopu Programa cjeloživotnog učenja Leonardo da Vinci, za čiju je provedbu i nadzor odgovorna Agencija za mobilnost i programe EU.

U Beču održan treći sastanak partnera u okviru EU projekta „BUCOSOMA“

Od 12. do 15. lipnja predstavnici Obrtničkog učilišta Zagreb sudjelovali su na trećem međunarodnom sastanku u sklopu europskog projekta „Business Competence in Social Management“, uz predstavnike partnerskih institucija iz pet zemalja: Austrije, Njemačke, Bugarske, Slovenije i Španjolske.

Tags: 

U Zagrebu održan drugi sastanak partnera u okviru EU projekta „BUCOSOMA“

Od 3. do 6. travnja Obrtničko učilište Zagreb bilo je domaćin drugog međunarodnog sastanka partnera u sklopu europskog projekta „Business Competence in Social Management“. Na sastanku su sudjelovali predstavnici partnerskih institucija iz šest zemalja: Njemačke, Austrije, Bugarske, Slovenije, Španjolske i Hrvatske.

Tags: