Prijave

Prijave za polaganje ispita u 2019. godini su u tijeku.

Ispiti se prijavljuju u Uredu za obrazovanje Obrtničke komore Zagreb, Ilica 49/II, 10 000 Zagreb,

tel: 01/48 06 543, 48 06 553, 48 06 545, 48 06 541.

Prijava je moguća i putem e-maila: obrazovanje@okz.hr

 

Ispiti se održavaju u dva ispitna roka: 

1.proljetni rok: travanj/svibanj : od 01.04.2019. do 10.05.2019. godine-zadnji dan prijave: 15.02.2019.

2. jesenski rok: studeni/prosinac: od 11.11.2019. - 20.12.2019. godine - zadnji dan prijave: 27.09.2019.

Za prijavu ispita potrebno je priložiti:

 • PRIJAVNICU ZA ISPIT, http://www.okz.hr/sites/default/files/Prijavnica_za_polaganje_majstorskog_ispita.doc
 • KOPIJU OSOBNE ISKAZNICE
 • RODNI LIST - kopija
 • DOMOVNICU - kopija
 • POMOĆNIČKU/ZAVRŠNU SVJEDODŽBU - kopija
 • ZA DOKAZ RADNOG ISKUSTVA:
  • KOPIJU RADNE KNJIŽICE (ukoliko je radno iskustvo potrebno za pristupanje majstorskom ispitu stečeno prije 01.07.2013.)
  • ELEKTRONIČKI ZAPIS O RADNO PRAVNOM STATUSU (E-RADNA KNJIŽICA)  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (dostupno i putem usluge e-Građani),
  • KOPIJE UGOVORA O RADU
  • ili - POTVRDE O RADNOM ISKUSTVU u zanimanju za koje se ispit polaže-ovjerene kod javnog bilježnika,
  • ili - kopiju Obrtnice (za osobe koje imaju otvoren obrt)
 • UVJERENJE O POLOŽENOM ISPITU ZA RAD NA SIGURAN NAČIN ILI ZAŠTITU NA RADU – kopija

Originali dokumenata donose se na uvid.

 

Za sve informacije o pripremama za polaganje majstorskoga ispita možete se obratiti u Obrtničko učilište, Ilica 49/I, tel: 01/ 48 26 012, info@obrtnicko-uciliste.hr , http://www.obrtnicko-uciliste.hr/vijest-113

Ukoliko niste u mogućnosti pohađati pripreme za ispit informacije o ispitnim pitanjima i ispitnoj literaturi možete dobiti u Uredu za obrazovanje Obrtničke komore Zagreb, Ilica 49/II, 10 000 Zagreb

tel: 01/48 06 543, 48 06 553, 48 06 545, 48 06 541, e-mail: obrazovanje@okz.hr

 

Obrasci

PrilogVeličina
Microsoft Office document icon Prijavnica za majstorski ispit 31.5 KB
Microsoft Office document icon MAJSTORSKI I.-LETAK naslovnica.doc56.5 KB
Microsoft Office document icon Kandidatima za polaganje majstorskog ispita-informacije o majstorskim ispitima.doc39 KB
PDF icon Zahtjev za oslobođenje dijela ispita 60.21 KB
Microsoft Office document icon PRIMJERAK RADNE PEDAGOGIJE.doc68 KB
Datoteka Izjava o korištenju potpore po drugoj osnovi.docx14.12 KB
Datoteka Izjava o potporama male vrijednosti i pravdanju potpore.docx27.39 KB
PDF icon Otvoreni javni poziv Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo.pdf215.87 KB
Datoteka POVRAT SREDSTAVA UTROŠENIH ZA POLAGANJE MAJSTORSKIH ISPITA, ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI I IZDAVANJE LICENCI (DOZVOLA) ZA PRIJEM NAUČNIKA.docx18.45 KB
Datoteka Prijavni obrazac COO Fizičke osobe.docx21.13 KB
Datoteka Prijavni obrazac COO Gospodarski subjekti.docx28.99 KB