CRO CERT – Centar za certificiranje sustava upravljanja d.o.o.

  • 20% rabata na oglašene cijene seminara i edukacija iz područja sustava upravljanja kvalitetom, zaštite okoliša, zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, sigurnost hrane i drugih ( ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, HACCP)
  • 30% rabata na redovne cijene certifikacijskih, nadzornih i re-certifikacijskih audita iz područja sustava upravljanja ( ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, HACCP). Popust vrijedi za nove certifikate kao i za prelaske sa certifikata drugih certifikacijskih kuća, bilo kada tijekom trajanja certifikata.

Ordinacija Puntijar

5% rabata na redovne cijene za ugradnju implatanta po jedinstvenoj metodi IHDE, tzv. Bazalna implantologija kod koje se implatanti i kompletni zubi ugrađuju unutar 72 sata.
Na ostale usluge dentalne medicine popust iznosi 10%.

Ordinacija Puntijar
Gračanska cesta 67
10000 Zagreb

ZANOS d.o.o. i ZIRS d.o.o.

  1. 40 % rabata na redovne cijene za daljnju prodaju, uz garanciju najniže cijene na tržištu
  2. 40 % rabata na redovne cijene za krajnju potrošnju, uz garanciju najnže cijene na tržištu
  3. Popusti na pakete usluga
  4. Vođenje poslova zaštite na radu po obrtniku po cijeni od 100,00 kn na mjesec
  5. Vođenje poslova zaštite na radu po cijeni od 55,00 kn mjesečno uz ugovor na 2 godine

Obrt Tripleks

UGOSTITELJSKI BIJELI ŠEĆER
CIJENA PO VREČICI 5 g: 0,048 kn+13% pdv = 2000 komada =96,00 kn +13% pdv -10 kgCIJENA PO VREĆICI 4 g: 0,038 kn+13% pdv = 2000 komada =76,00 kn +13% pdv- 8 kg

UGOSTITELJSKI SMEĐI ŠEĆER
CIJENA PO VREĆICI 5 g: 0,073 kn +25% pdv =2000 komada =146,00 kn +25% pdv-10 kgCIJENA PO VREČICI 4 g: 0,064 kn +25% pdv= 2000 komada =128,00 kn +25% pdv- 8 kg

UGOSTITELJSKI DIJETALNI ZASLAĐIVAČ
CIJENA PO TABLETICI :0,065 kn+25% pdv

So.Cap Original d.o.o.

Od najmanje 12 do najviše 25% rabata na redovne cijene za daljnju prodaju. Minimalna količina kojom će se kupovina smatrati namijenjena daljnjoj prodaji je 6 komada jednog proizvoda s jedinstvenim barkodom odnosno karakteristikom boje, vrste, jačine. Popusti će biti odobreni na sve oblike plaćanja te su definirani u grupama kako slijedi:

Stranice