Vjekoslava Hruška Legac, dipl.iur.

v.d. Tajnica

Tajnik Komore je osoba s posebnim ovlaštenjima i odgovorna je za provedbu politike tijela Komore, izvršavanju njenih odluka, zaključaka i drugih akata, organizira i koordinira radom Komorskog ureda.

TAJNIK KOMORE

  • organizira i usklađuje rad tijela Komore
  • rukovodi Komorskim uredom
  • osigurava suradnju u radu komorskog sustava