Komorski ured obavlja stručne, administrativne, pomoćne i druge poslove.

Organiziran je u pet ureda i jednu službu, kako slijedi:

  • Ured predsjednika Komore
  • Ured za gospodarski sustav, sajmove, tehnologiju i razvoj
  • Ured za pravne poslove
  • Ured za obrazovanje
  • Ured za organizaciju rada s udruženjima obrtnika, strukovnim - cehovskim grupama i informacijski sustav
  • Služba za opće, financijsko-računovodstvene i tehničke poslove