Na temelju članka 28 Statuta Obrtničke komore Zagreb, Upravni odbor Obrtničke komore Zagreb na 1. sjednici održanoj 22. studenog 2018. godine donio je

ODLUKU

I.

U Odbor za gospodarstvo, sajmove i međunarodnu suradnju Obrtničke komore Zagreb biraju se:

 1. BRDAR ZORAN, predsjednik
 2. ČOLIG DAMIR
 3. PUDIĆ TOMISLAV
 4. BIREK VLADIMIR​

U Odbor za strukovnu izobrazbu Obrtničke komore Zagreb biraju se:

 1. KREBSZ SPOMENKA, predsjednica
 2. LEŠČIĆ IVAN
 3. TRETINJAK ANTONIJA
 4. PUNTIJAR ZLATKO
 5. MILIĆ DRAGICA

U Odbor za informiranje i promidžbu Obrtničke komore Zagreb biraju se:

 1. MILETIĆ MARIJO, predsjednik
 2. ŽIDAK DARKO
 3. MILANOVIĆ MILJENKO
 4. ODRIBOŽIĆ VLADO
 5. SMOLJO DIJANA

U Odbor za financije i proračun Obrtničke komore Zagreb biraju se:

 1. PUNTIJAR ZLATKO, predsjednik
 2. STRIČAK BRANKO
 3. MARKOVIĆ DAMIR

U Odbor za statut i razvoj jedinstvenog komorskog sustava Obrtničke komore Zagreb biraju se:

 1. TROJNAR ANTUN, predsjednik
 2. KREBSZ SPOMENKA
 3. SUBOTA MARIJA
 4. LEŠČIĆ IVAN
 5. CESAR MARKO

U Komisiju za dodjelu priznanja Obrtničke komore Zagreb biraju se:

 1. CESAR MARKO, predsjednik
 2. ŠABIĆ MIRZA
 3. HRASTIĆ PRIŠLIN MARINA
 4. ŽIDAK DARKO
 5. GRUBEŠA MIROSLAV

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Komore:

dr.sc. Mirza Šabić