Na temelju članka 28 Statuta Obrtničke komore Zagreb, Upravni odbor Obrtničke komore Zagreb na 2. sjednici održanoj 10. studenog 2022. godine donio je

ODLUKU

I.

U Odbor za gospodarstvo, sajmove i međunarodnu suradnju Obrtničke komore Zagreb biraju se:

 1. TRETINJAK ANTONIJA, predsjednica
 2. ČOLIG DAMIR, potpredsjednik
 3. TERIHAJ VJEKOSLAV
 4. RIČKOVIĆ NIKOLA
 5. BIREK VLADIMIR

U Odbor za strukovnu izobrazbu Obrtničke komore Zagreb biraju se:

 1. LEŠČIĆ IVAN, predsjednik
 2. TRETINJAK ANTONIJA, potpredsjednica
 3. KUNA ANA
 4. PUNTIJAR ZLATKO
 5. MILIĆ DRAGICA

U Odbor za informiranje i promidžbu Obrtničke komore Zagreb biraju se:

 1. LETICA FRANZ, predsjednik
 2. SEDMAK MARTINČIĆ MATEA, potpredsjedenica
 3. ŽIDAK DARKO
 4. KOZLINA SANJA
 5. MARIĆ JERONIM SZABOLCS

U Odbor za financije i proračun Obrtničke komore Zagreb biraju se:

 1. PUNTIJAR ZLATKO, predsjednik
 2. TURKOVIĆ ESAD, potpredsjednik
 3. MARKOVIĆ DAMIR

U Odbor za statut i razvoj jedinstvenog komorskog sustava Obrtničke komore Zagreb biraju se:

 1. ZANETTI IVICA, predsjednik
 2. CESAR MARKO, potpredsjednik
 3. PRKA ĐURAŠIĆ ANITA SLAVICA
 4. ŽULJEVIĆ ALEKSANDRA
 5. LEŠČIĆ IVAN

U Komisiju za dodjelu priznanja Obrtničke komore Zagreb biraju se:

 1. CESAR MARKO, predsjednik
 2. ŽIDAK DARKO, potpredsjednik
 3. KUZMAN NENAD
 4. HRASTIĆ PRIŠLIN MARINA
 5. GRUBEŠA MIROSLAV

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Komore:

ing. građ. Antun Trojnar