Skupština Obrtničke komore Zagreb najviše je tijelo upravljanja Komore, a ima 39 članova izabranih prema teritorijaloj i strukovnoj zastupljenosti.

Mandat zastupnika u skupštini traje četiri godine s pravom ponovnog izbora.

Skupština Obrtničke komore Zagreb

 • donosi Statut komore i druge opće akte Komore
 • donosi Program rada i financijski proračun
 • odobrava Izvješće o radu
 • odobrava Godišnji obračun (završni račun)
 • utvrđuje teritorijalni obuhvat udruženja obrtnika u spornim slučajevima
 • imenuje i razrješava predsjednika i potpredsjednika Komore, tajnika Komore, članove Upravnog odbora, članove Nadzornog odbora

Mandatno razdoblje 2022. - 2026.

Članovi su:

 • IVICA ZANETTI
 • SPOMENKA KREBSZ
 • ZORAN BRDAR
 • DAMIR MARKOVIĆ
 • ANTONIJA TRETINJAK
 • TOMISLAV KUNA
 • SENDI NUMAN
 • MATEA SEDMAK MARTINČIĆ
 • MLADEN RADOVINOVIĆ
 • INGA DVOJKOVIĆ
 • DIJANA SMOLJO
 • DARKO HORVAT
 • SPOMENKA FABIJANČIĆ
 • ALMA JATIĆ HASANBEGOVIĆ
 • JURE BADROV
 • RAFAELA PETRINIĆ
 • SINIŠA DOBRAŠ
 • ANTE GRGURIĆ
 • MARIJO BUDIMIR
 • FRANZ LETICA
 • ŽELJKO LONČAREK
 • DANIJEL PILKO
 • ZDRAVKO BUBNIĆ
 • DARKO ŽIDAK
 • ŽELJKO LACKOVIĆ
 • RENATO TENŠEK
 • MARKO CESAR
 • MARINA HRASTIĆ PRIŠLIN
 • SAŠA KRLJAN
 • MARIJAN KARLOVIĆ
 • MARIJA KOMERIČKI
 • PREDSTAVNIK UO SAMOBOR
 • DAMIR ČOLIG
 • VLADIMIR BIREK
 • MARINA KRŠEK
 • DRAŽEN ŠIMIČIĆ
 • MILJENKO GRUBEŠIĆ
 • DAVOR PISMAROVIĆ
 • JASENKA JANČIĆ