Skupština Obrtničke komore Zagreb najviše je tijelo upravljanja Komore, a ima 39 članova izabranih prema teritorijaloj i strukovnoj zastupljenosti.

Mandat zastupnika u skupštini traje četiri godine s pravom ponovnog izbora.

Skupština Obrtničke komore Zagreb

 • donosi Statut komore i druge opće akte Komore
 • donosi Program rada i financijski proračun
 • odobrava Izvješće o radu
 • odobrava Godišnji obračun (završni račun)
 • utvrđuje teritorijalni obuhvat udruženja obrtnika u spornim slučajevima
 • imenuje i razrješava predsjednika i potpredsjednika Komore, tajnika Komore, članove Upravnog odbora, članove Nadzornog odbora

Mandatno razdoblje 2018. - 2022.

Članovi su:

 • ANTUN TROJNAR
 • RENATO BOČAK
 • ZORAN BRDAR
 • SPOMENKA KREBSZ
 • DAMIR JURETIĆ
 • MARIJO MILETIĆ
 • DAMIR MARKOVIĆ
 • GORAN MARETIĆ
 • MILJENKO MILANOVIĆ
 • BRANKO STRIČAK
 • MIRZA ŠABIĆ
 • ANTONIJA TRETINJAK
 • JOSIP TRŽEC
 • MILJENKO VUK
 • IVICA ZANETTI
 • JOSIP ŽUGLIĆ
 • MARIJA SUBOTA
 • MARIJO JAKUŠ
 • DIJANA SMOLJO
 • ALEKSANDRA ŽULJEVIĆ
 • FRANZ LETICA
 • NENAD ŠEPAK
 • JOZO KOVAČEVIĆ
 • ZORAN KRIVAČIĆ
 • ZDRAVKO BUBNIĆ
 • DARKO ŽIDAK
 • ŽELJKO LACKOVIĆ
 • MARKO CESAR
 • MARINA HRASTIĆ PRIŠLIN
 • STIPE BUČAR
 • MARIJAN KARLOVIĆ
 • MARIJA KOMERIČKI
 • BRANKO RUDOLF
 • GORDANA MUNJAKOVIĆ
 • VLADIMIR BIREK
 • DRAŽEN ŠIMIČIĆ
 • ZDRAVKO SOHORA
 • DAVOR PISMAROVIĆ
 • JASENKA JANČIĆ