Upravni odbor ima 17 članova, kojega čine predsjednici udruženja obrtnika i 3 člana koje na prijedlog predsjednika Komore imenuje Skupština Komore. Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine.

Upravni odbor

  • provodi odluke i zaključke Skupštine
  • predlaže članove komisija za polaganje pomoćničkih i majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti te komisije za izdavanje licenci za naukovanje
  • donosi opće akte potrebne za rad Komore i Komorskog ureda
  • imenuje i razrješava članove cehova i odbora
  • imenuje i razrješava predstavnike u Skupštini Hrvatske obrtničke komore

 

Mandatno razdoblje 2018. - 2022.

Članovi su: 

  • ANTUN TROJNAR
  • MARIJA SUBOTA
  • FRANZ LETICA
  • JOZO KOVAČEVIĆ
  • ZDRAVKO BUBNIĆ
  • DARKO ŽIDAK
  • MARIJAN KARLOVIĆ
  • VLADIMIR BIREK
  • JASENKA JANČIĆ
  • IVAN LEŠČIĆ
  • MARKO CESAR
  • MARINA HRASTIĆ PRIŠLIN
  • STIPE BUČAR
  • GORDANA MUNJAKOVIĆ
  • BRANKO STRIČAK
  • ZDRAVKO SOHORA
  • IVICA ZANETTI