Upravni odbor ima 17 članova, kojega čine predsjednici udruženja obrtnika i 3 člana koje na prijedlog predsjednika Komore imenuje Skupština Komore. Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine.

Upravni odbor

 • provodi odluke i zaključke Skupštine
 • predlaže članove komisija za polaganje pomoćničkih i majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti te komisije za izdavanje licenci za naukovanje
 • donosi opće akte potrebne za rad Komore i Komorskog ureda
 • imenuje i razrješava članove cehova i odbora
 • imenuje i razrješava predstavnike u Skupštini Hrvatske obrtničke komore

 

Mandatno razdoblje 2018. - 2022.

Članovi su: 

 • ANTUN TROJNAR
 • MARIJA SUBOTA
 • FRANZ LETICA
 • JOZO KOVAČEVIĆ
 • ZDRAVKO BUBNIĆ
 • DARKO ŽIDAK
 • MARIJAN KARLOVIĆ
 • VLADIMIR BIREK
 • JASENKA JANČIĆ
 • IVAN LEŠČIĆ
 • MARKO CESAR
 • MARINA HRASTIĆ PRIŠLIN
 • STIPE BUČAR
 • GORDANA MUNJAKOVIĆ
 • BRANKO STRIČAK
 • ZDRAVKO SOHORA
 • IVICA ZANETTI