Upravni odbor ima 17 članova, kojega čine predsjednici udruženja obrtnika i 3 člana koje na prijedlog predsjednika Komore imenuje Skupština Komore. Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine.

Upravni odbor

 • provodi odluke i zaključke Skupštine
 • predlaže članove komisija za polaganje pomoćničkih i majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti te komisije za izdavanje licenci za naukovanje
 • donosi opće akte potrebne za rad Komore i Komorskog ureda
 • imenuje i razrješava članove cehova i odbora
 • imenuje i razrješava predstavnike u Skupštini Hrvatske obrtničke komore

Mandatno razdoblje 2022. - 2026.

Članovi su:

 • IVICA ZANETTI
 • FRANZ LETICA
 • SINIŠA DOBRAŠ
 • ŽELJKO LONČAREK
 • ZDRAVKO BUBNIĆ
 • DARKO ŽIDAK
 • MARKO CESAR
 • ZDRAVKO SOHORA
 • MARINA HRASTIĆ PRIŠLIN
 • SAŠA KRLJAN
 • MARIJAN KARLOVIĆ
 • VLADIMIR BIREK
 • DAVOR PISMAROVIĆ
 • DAMIR ČOLIG
 • DAMIR MARKOVIĆ
 • MARIJO JAKUŠ
 • IVAN LEŠČIĆ