Poduzetnicima Zagrebačke županije na raspolaganju 300.000 kuna za nastup na sajmovima

Zagrebačka županija raspisala je natječaj za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima za nastup na manifestacijama u vezi s poduzetništvom u 2018. godini za što je osigurano 300.000 kuna. Natječaj je otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 3. rujna 2018. godine.

Prijaviti se mogu subjekti malog gospodarstva, obrti, trgovačka društva i profitne ustanove sa sjedištem na području Zagrebačke županije.

Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 7.500 kuna za nastup na manifestacijama u Hrvatskoj i najviše 25.000 kuna za nastup na manifestacijama u inozemstvu.

Potpora se može dodijeliti pojedinačnim izlagačima za nastup na manifestacijama u zemlji ili inozemstvu isključivo za:

  • zakup, uređenje i opremanje izložbenog prostora,
  • trošak izrade promidžbenih materijala koji se koriste na manifestaciji.

Prednost pri dodjeli potpore imaju subjekti malog gospodarstva:

  • za nastupe na manifestacijama u inozemstvu
  • kojima je osnovna djelatnost proizvodnja
  • koji su nositelji Uvjerenja za tradicijski odnosno umjetnički obrt ili Uvjerenja i znaka za proizvod u skladu s Pravilnikom o tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima (NN 112/2007) ili imaju svojstvo nematerijalnog kulturnog dobra.

Informacije, odgovori na dodatna pitanja, upute za prijavitelje i obrasci mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo Zagrebačke županije, soba 25, Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb, telefon 01/6009-457, telefax 6009-488, elektronska pošta: v.ljubesic@zagrebacka-zupanija.hr ili uog@zagrebacka-zupanija.hr.