Skupština

Skupština Obrtničke komore Zagreb najviše je tijelo upravljanja Komore, a ima 39 članova izabranih prema teritorijaloj i strukovnoj zastupljenosti.

Mandat zastupnika u skupštini traje četiri godine s pravom ponovnog izbora.

donosi
Statut komore i druge opće akte Komore
Program rada i financijski proračun
odobrava
Izvješće o radu
Godišnji obračun (završni račun)
utvrđuje
Teritorijalni obuhvat udruženja obrtnika u spornim slučajevima
imenuje i razrješava
Predsjednika i potpredsjednika Komore
Tajnika Komore
Članove Upravnog odbora
Članove Nadzornog odbora

Mandatno razdoblje 2014. - 2018.

Član

 • DAMIR BANOVEC
 • VLADIMIR BIREK
 • RENATO BOČAK
 • ZDRAVKO BUBNIĆ
 • STIPE BUČAR
 • MARKO CESAR
 • MIROSLAV ČIHAK
 • MARTINA DUMANČIĆ
 • ANTE GRGURIĆ
 • MARIJAN IVAKOVIĆ
 • JASENKA JANČIĆ
 • DAMIR JURETIĆ
 • MARIJAN KARLOVIĆ
 • JOZO KOVAČEVIĆ
 • SPOMENKA KREBSZ
 • GORDANA MUNJAKOVIĆ
 • IVAN PILKO
 • ŠTEFAN PLANINC
 • ZLATKO PROSINEČKI
 • ZLATKO PUNTIJAR
 • MIRZA ŠABIĆ
 • NENAD ŠEPAK
 • DIJANA SMOLJO
 • ZDRAVKO SOHORA
 • BRANKO STRIČAK
 • MARIJA SUBOTA
 • VJEKOSLAV TERIHAJ
 • ZLATKO TKALČEVIĆ
 • ANTUN TROJNAR
 • JOSIP TRŽEC
 • MILJENKO VUK
 • IVICA ZANETTI
 • DARKO ŽIDAK
 • DAMIR ŽIDANIĆ
 • MARICA ŽUNIĆ
 • ALEKSANDRA ŽULJEVIĆ
 • DRAŽEN ŠIMIČIĆ
 • SANJA KOZLINA
 • ROMAN ŠUŠKOVIĆ