Upravni odbor

Upravni odbor ima 18 članova, kojega čine predsjednici udruženja obrtnika i 3 člana koje na prijedlog predsjednika Komore imenuje Skupština Komore. Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine.

Upravni odbor

provodi
Odluke i zaključke Skupštine
predlaže
Članove komisija za polaganje pomoćničkih i majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti te komisije za izdavanje licenci za naukovanje
donosi
Opće akte potrebne za rad Komore i Komorskog ureda
imenuje i razrješava
Članove cehova i odbora
Predstavnike u Skupštini Hrvatske obrtničke komore

dbor

Mandatno razdoblje 2014. - 2018.

Član

 • ŽELJKO BRODAR
 • ZDRAVKO BUBNIĆ
 • STIPE BUČAR
 • MARKO CESAR
 • MIROSLAV ČIHAK
 • MARINA HRASTIĆ
 • JASENKA JANČIĆ
 • MARIJAN KARLOVIĆ
 • JOZO KOVAČEVIĆ
 • SPOMENKA KREBSZ
 • IVAN LEŠČIĆ
 • GORDANA MUNJAKOVIĆ
 • FRANZ LETICA
 • MARIJA SUBOTA
 • ANTUN TROJNAR
 • DAMIR ŽIDANIĆ
 • VLADIMIR BIREK, v.d.Predsjednika