Upravni odbor

Upravni odbor ima 17 članova, kojega čine predsjednici udruženja obrtnika i 3 člana koje na prijedlog predsjednika Komore imenuje Skupština Komore. Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine.

Upravni odbor

provodi
Odluke i zaključke Skupštine
predlaže
Članove komisija za polaganje pomoćničkih i majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti te komisije za izdavanje licenci za naukovanje
donosi
Opće akte potrebne za rad Komore i Komorskog ureda
imenuje i razrješava
Članove cehova i odbora
Predstavnike u Skupštini Hrvatske obrtničke komore
 

Mandatno razdoblje 2018. - 2022.

Članovi

 • ANTUN TROJNAR
 • MARIJA SUBOTA
 • FRANZ LETICA
 • JOZO KOVAČEVIĆ
 • ZDRAVKO BUBNIĆ
 • DARKO ŽIDAK
 • MARIJAN KARLOVIĆ
 • VLADIMIR BIREK
 • JASENKA JANČIĆ
 • IVAN LEŠČIĆ
 • MARKO CESAR
 • MARINA HRASTIĆ PRIŠLIN
 • STIPE BUČAR
 • GORDANA MUNJAKOVIĆ
 • BRANKO STRIČAK
 • ZDRAVKO SOHORA
 • IVICA ZANETTI