Tajnik Komore

Vjekoslava Hruška Legac, dipl.iur.

v.d. tajnica

 

Komora ima svoga tajnika. Tajnik Komore je osoba s posebnim ovlaštenjima i odgovoran je za provedbu politike tijela Komore, izvršavanju njenih odluka, zaključaka i drugih akata, organizira i koordinira radom Komorskog ureda.

TAJNIK KOMORE

  • organizira i usklađuje rad tijela Komore
  • rukovodi Komorskim uredom
  • osigurava suradnju u radu komorskog sustava