Odbori i komisije

Na temelju članka 28 Statuta Obrtničke komore Zagreb, Upravni odbor Obrtničke komore Zagreb na 1. sjednici održanoj 22. studenog 2018. godine donio je

ODLUKU

I.

U Odbor za gospodarstvo, sajmove i međunarodnu suradnju Obrtničke komore Zagreb biraju se:

 1. BRDAR ZORAN, predsjednik

 2. ČOLIG DAMIR

 3. BRODAR ŽELJKO

 4. PUDIĆ TOMISLAV

 5. BIREK VLADIMIR​

 

U Odbor za strukovnu izobrazbu Obrtničke komore Zagreb biraju se:

 1. KREBSZ SPOMENKA, predsjednica

 2. LEŠČIĆ IVAN

 3. TRETINJAK ANTONIJA

 4. PUNTIJAR ZLATKO

 5. MILIĆ DRAGICA

 

U Odbor za informiranje i promidžbu Obrtničke komore Zagreb biraju se:

 1. MILETIĆ MARIJO, predsjednik

 2. ŽIDAK DARKO

 3. MILANOVIĆ MILJENKO

 4. ODRIBOŽIĆ VLADO

 5. SMOLJO DIJANA

 

U Odbor za financije i proračun Obrtničke komore Zagreb biraju se:

 1. PUNTIJAR ZLATKO, predsjednik

 2. STRIČAK BRANKO

 3. MARKOVIĆ DAMIR

 

U Odbor za statut i razvoj jedinstvenog komorskog sustava Obrtničke komore Zagreb biraju se:

 1. TROJNAR ANTUN, predsjednik

 2. KREBSZ SPOMENKA

 3. SUBOTA MARIJA

 4. LEŠČIĆ IVAN

 5. CESAR MARKO

 

U Komisiju za dodjelu priznanja Obrtničke komore Zagreb biraju se:

 1. CESAR MARKO, predsjednik

 2. ŠABIĆ MIRZA

 3. HRASTIĆ PRIŠLIN MARINA

 4. ŽIDAK DARKO

 5. GRUBEŠA MIROSLAV

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Komore:

dr.sc. Mirza Šabić